PRODUCT CENTER

TLC同乐城产品

其產品分為纖維類、製品類、終端類三大類八大係列數百個品種,主要包括7s-120s各種棉紡、混紡紗線係列產品;工業級、食品級及醫療級純殼聚糖纖維係列產品。