PRODUCT CENTER

TLC同乐城产品

其產品分為纖維類、製品類、終端類三大類八大係列數百個品種,主要包括7s-120s各種棉紡、混紡紗線係列產品;工業級、食品級及醫療級純殼聚糖纖維係列產品。
.

紗線製品

Yarn products

殼聚糖纖維混紡紗線、針織、機織麵料係列產品;殼聚糖纖維混紡熱風、水刺、針刺無紡布係列產品;殼聚糖纖維抗菌內衣係列產品、家紡類係列產品;殼

了解詳情>>

襪子產品

Socks products

殼聚糖纖維混紡紗線、針織、機織麵料係列產品;殼聚糖纖維混紡熱風、水刺、針刺無紡布係列產品;殼聚糖纖維抗菌內衣係列產品、家紡類係列產品;殼

了解詳情>>

纖維製品

Fiber products

殼聚糖纖維混紡紗線、針織、機織麵料係列產品;殼聚糖纖維混紡熱風、水刺、針刺無紡布係列產品;殼聚糖纖維抗菌內衣係列產品、家紡類係列產品;殼

了解詳情>>

民族用品

National products

殼聚糖纖維混紡紗線、針織、機織麵料係列產品;殼聚糖纖維混紡熱風、水刺、針刺無紡布係列產品;殼聚糖纖維抗菌內衣係列產品、家紡類係列產品;殼

了解詳情>>